Etsimme toiminnanohjaajaa!

16.12.2020

Porvoon seudun 4H-yhdistys on lasten ja nuorten elämänhallintaa ja yritteliäisyyttä tukeva yhdistys. 4H:n tavoitteena on lapsen ja nuoren kasvu aktiiviseksi, vastuulliseksi ja yritteliääksi. Perustan toiminnalle muodostavat 4H:n arvot Heads, Hand, Heart, Health – Harkinta, Harjaannus, Hyvyys ja Hyvinvointi. Toiminnassa tärkeitä ovat käytännön teot, itse tekeminen ja kokeileminen. Toiminta-alueina ovat Porvoo ja Askola.
Järjestämme toiminta-alueellamme 6-12-vuotiaille kerho- ja leiritoimintaa sekä erilaisia tapahtumia. Koulutamme 13-28-vuotiaita työelämä- ja yrittäjyyskoulutuksissa sekä työllistämme vuosittain noin 50 nuorta. Nuori voi työllistää myös itse itsensä perustamalla oman 4H-yrityksen.
Etsimme lasten ja nuorten kanssa työskentelystä innostuvaa toiminnanohjaajaa kerho- ja leiritoiminnan organisointiin, hoitamaan työpalvelun kautta tulevia asiakastilauksia sekä ohjamaan ja tukemaan 4H-yrittäjiä. Toiminnanohjaajan tehtävänä on pitää yhteyttä kerhonohjaajiin, työpalvelun työntekijöihin ja 4H-yrittäjiin, olla mukana kouluttamassa kerho- ja leiriohjaajia, suunnitella ja toteuttaa tapahtumia yhdessä nuorten kanssa sekä välittää nuorille työpalvelun kautta tulevia asiakastilauksia. Lisäksi työtehtäviin kuuluu sisälläntuotanto yhdistyksen sosiaalisen median kanaviin. 
Työ on osa-aikainen, 20 h / viikko. Etsimme innokasta, oma-aloitteista ja itsenäisessä työssä pärjäävää työntekijää, joka nauttii lasten ja nuorten kanssa toimimisesta. Edellytämme alan koulutusta tai kokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä.
Työ alkaa 1.2.2021. Vapaamuotoiset hakemukset ja ansioluettelot 10.1.2021 mennessä osoitteeseen saara.suomaki@4h.fi. Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Saara Suomäki 0405037725.