Hankkeet

Meneillään olevat hankkeet

Kyläbuusti

Kyläbuusti-hanke on Porvoon seudun 4H-yhdistyksen kehittämishanke, jossa aktivoidaan maaseudulla asuvia nuoria kehittämään omaa asuinaluettaan. Hankkeessa perustetaan kuudelle kylälle nuorten ryhmiä, jotka suunnittelevat ja toteuttavat omalle kylälle omien tarpeidensa pohjalta kaikille avoimen aktiviteetin, projektin tai tapahtuman. Valitut kylät varmistuvat kevään aikana. Hankkeen lopussa järjestetään kaikkien kylien yhteinen päätöstapahtuma, jonka suunnittelussa ovat mukana jokaisen kylän nuorten ryhmät. Hankkeen tavoitteena on saada nuorten ääni kuuluviin kylien kehittämisessä, lisätä yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä eri toimijoiden välillä sekä parantaa nuorten työllistymismahdollisuuksia omalla asuinalueella. Hankkeen toiminta-alueena ovat Askola ja Porvoon maaseutualue.

Nuorten aktivointi ja osallisuuden lisääminen edistää hyvinvointia ja ehkäisee nuorten syrjäytymistä. Kylien kehittäminen nuorten tarpeista käsin tarjoaa nuorille mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin ja lisää tunnetta siitä, että nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa. Nuorten osallisuuden edistämisessä on tärkeää, että nuoret otetaan mukaan jo kehitystyön suunnitteluvaiheeseen. Kyläbuusti-hankkeessa nuoret pääsevät ideoimaan kehittämiskohteita ja ovat aktiivisesti mukana aina suunnittelusta toteutukseen. Projektin suunnittelu ja sen toteuttaminen opettaa nuorille projektityöskentelytaitoja, joista on paljon hyötyä esimerkiksi työelämässä.

Hankkeen rahoittaa Kehittämisyhdistys SILMU ry ja rahoitus on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Seuraamalla hanketta Facebookissa (Porvoon seudun Kyläbuusti), Tiktokissa (käyttäjänimi: kylabuusti) ja Instagramissa (@4hporvoo) pysyt mukana ajankohtaisissa tapahtumissa. 


Hankkeen yhteyshenkilöt

Pihla Sjöholm

pihla.sjoholm@4h.fi

Emilia Ahlgren- Turunen

porvoo@4h.fi 

Toteutuneet hankkeet

Löydä luontosi

Löydä luontosi-hankkeen tavoitteena oli edistää lasten ja nuorten luontosuhdetta ja parantaa nuorten työllistymismahdollisuuksia Porvoon maaseutualueella ja Askolassa. Hankkeessa lapset ja nuoret saatiin tietoisiksi luonnon kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesta hyödyntämisestä arjessa ja lisäämään luonto ja ympäristötietoutta. Hanke kannustaa nuoria ideoimaan uudenlaista maaseutuun ja luontoon liittyvää yritystoimintaa.

Hankkeessa järjestettiin lapsille ja nuorille luontokerho ja -leiri, tehtiin retkiä maatiloille, tutustuttiin maaseudun ammatteihin, järjestettiin tapahtumia ja teemapäiviä sekä valmennettiin nuoria työelämään ja yrittäjyyteen.

Hanketta rahoitti maaseuturahasto, Uudenmaan Ely-keskus ja Silmu ry Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Hanke on päättynyt 31.12.2019.