Ysit töihin

Ysit töihin-toiminta

4H-järjestön Ysit töihin -toiminnassa parannetaan nuorten talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitoja tarjoamalla nuorille valmennusta ja koulutusta. Tavoitteena on työllistää nuoria vähintään kahden viikon ajaksi 9. luokan jälkeisenä kesänä. Nuori voi myös työllistää itsensä 4H-yrittäjänä.

Kesätyötä tarjoavat yritykset, kunnat, erilaiset yhteisöt ja kotitaloudet.

Yhdeksäsluokkalaiset ovat mukana toiminnassa lukuvuoden aikana suorittamalla 4H:n toteuttaman Ajokortti työelämään -koulutuksen. Koulutuksessa nuori saa perusteet työn hakemisesta, työelämän pelisäännöistä sekä asiakaspalvelusta.

4H auttaa kevään aikana nuoria saamaan kesätyöpaikan vähintään kahdeksi viikoksi tai työllistämään itsensä yrittäjänä. Nuorten työantajina voivat toimia kunnat, yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet.

Toiminnassa rakennetaan ja ylläpidetään vuoropuhelua nuorten, paikkakunnan työnantajien ja peruskoulun välillä. Ysit töihin -toiminnassa pyritään parantamaan työnantajien motivaatiota työllistää 9. luokan päättäviä nuoria. Olemalla mukana toiminnassa työnantajien on mahdollista toteuttaa yhteiskuntavastuuta tarjoamalla paikkakunnan nuorille todennäköisesti se ensimmäinen kesätyöpaikka.

Porvoon seudun 4H-yhdistyksen toiminta-alueella on 250 yhdeksäsluokkalaista vailla ensimmäistä työpaikkaansa kesällä 2022. 4H-yhdistys kouluttaa yhdeksäsluokkalaiset kevään 2022 aikana Ajokortti Työelämään-koulutuksessa, jossa opetellaan työnhakua, työelämän pelisääntöjä sekä oman talouden hallintaa. Nuoret etsivät alkukeväästä aktiivisesti kesätyöpaikkoja ja 4H-yhdistys toimii välikätenä nuorten ja työnantajien välillä.

Toiminnassa mukana on nyt valtakunnallisesti 65 4H-yhdistystä 92 kunnan alueella. Yhdeksäsluokkalaisia mukana on yli 16 000.


Miten tarjota kesätyöpaikka nuorelle?

Kunta, yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet palkkaavat nuoren kesätöihin vähintään kahden viikon ajaksi. Palkkauksessa hyödynnetään erilaisia malleja mm. Tutustu työelämään ja tienaa, Kesätyöseteli, TES:n mukainen palkkaus. Nuoren voi tilata töihin myös 4H-yhdistyksen kautta, jolloin 4H-yhdistys toimii nuoren työnantajana ja hoitaa rekrytoinnin ja työnantajavelvoitteet. 4H-yhdistys laskuttaa yritystä/organisaatiota/kotitaloutta, jossa nuori työskentelee.

4H-yhdistykset seuraavat ja tilastoivat yhdeksäsluokkalaisten sijoittumista kesätyöhön ja kokoavat palautetta sekä nuorten että työnantajien kokemuksista.

 Ysit töihin -toimintaa tukee Opetus- ja Kulttuuriministeriö.


Lisätietoa Ysit töihin toiminnasta:

Saara Suomäki

toiminnanjohtaja

0405037725

saara.suomaki@4h.fi


Työnantajaksi voi ilmoittautua alla olevan lomakkeen kautta. 

Palkkaus *