Etsimme toiminnanohjaajaa!

18.2.2020

Porvoon seudun 4H-yhdistys on lasten ja nuorten elämänhallintaa ja yritteliäisyyttä tukeva yhdistys. 4H:n tavoitteena on lapsen ja nuoren kasvu aktiiviseksi, vastuulliseksi ja yritteliääksi. Perustan toiminnalle muodostavat 4H:n arvot Heads, Hand, Heart, Health - Harkinta, Harjaannus, Hyvyys ja Hyvinvointi. Toiminnassa tärkeitä ovat käytännön teot, itse tekeminen ja kokeileminen. Toiminta-alueina ovat Porvoo ja Askola.

Järjestämme toiminta-alueellamme 6-12-vuotiaille kerho- ja leiritoimintaa sekä erilaisia tapahtumia. Koulutamme 13-28-vuotiaita työelämä- ja yrittäjyyskursseilla sekä työllistämme vuosittain noin 50 nuorta. Nuori voi työllistää myös itse itsensä perustamalla oman 4H-yrityksen.

Etsimme lasten ja nuorten kanssa työskentelystä innostuvaa toiminnanohjaajaa kerho- ja leiritoiminnan organisointiin sekä hoitamaan työpalvelun kautta tulevia asiakastilauksia. Toiminnanohjaajan tehtävänä on pitää yhteyttä kerhonohjaajiin, olla mukana kouluttamassa kerho- ja leiriohjaajia, suunnitella ja toteuttaa tapahtumia yhdessä nuorten kanssa sekä välittää nuorille työpalvelun kautta tulevia asiakastilauksia

Työ on osa-aikainen, 12 h / viikko ja joustavien työaikojen vuoksi sopii hyvin opiskelun tai muun osa-aikatyön rinnalle. Etsimme innokasta, oma-aloitteista ja itsenäisessä työssä pärjäävää työntekijää, joka nauttii lasten ja nuorten kanssa toimimisesta. Edellytämme alan koulutusta tai kokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä.

Työ alkaa maaliskuun alussa tai sopimuksen mukaan. Vapaamuotoiset hakemukset ja ansioluettelot 29.2.2020 mennessä osoitteeseen porvoo@4h.fi. Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Saara Suomäki 0405037725.